Introductie

Sinds begin 2016 ben ik gevestigd als psychiater in Ouddorp op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee, op 40 kilometer van Rotterdam. Patiënten van 18 tot 90+ jaar met (het vermoeden van) psychische stoornissen kunnen naar mij verwezen worden voor onderzoek en behandeling. Ik bied ook consultatie aan o.a. huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

Onderzoek en behandeling

Psychische stoornissen komen veel voor en kunnen vaak goed behandeld worden. Ze kunnen zich uiten in klachten zoals piekeren, somberheid, angst, slecht slapen, veranderde eetlust, pijn en andere lichamelijke problemen, concentratie- en geheugenstoornissen en verwardheid. Omdat deze klachten beïnvloed worden door levensomstandigheden, persoonlijkheid, lichamelijke ziekten en veroudering, is er soms deskundige hulp nodig om de knoop die is ontstaan te ontwarren. Als psychiater ben ik zo’n deskundige. Een psychiatrisch onderzoek bestaat uit één of meer gesprekken, waarbij uw partner, familielid of goede vriend welkom is. Bij het onderzoek wordt ook aandacht besteed aan uw lichamelijke toestand, de medicijnen die u gebruikt en de invloed van ziekte en geneesmiddelen op het geestelijk functioneren. Daarnaast vult u vragenlijsten in. Afhankelijk van de diagnose en uw wensen en mogelijkheden wordt een behandelplan opgesteld. Medicijnen, gespreks- of psychotherapie en leefstijlveranderingen kunnen daarvan een onderdeel zijn. U heeft regelmatig afspraken met mij op de praktijk maar daarnaast is het vaak mogelijk om een deel van de behandeling via internet uit te voeren.
In principe kunt u voor alle psychiatrische stoornissen naar mij verwezen worden. Een uitzondering vormen ernstige persoonlijkheidsstoornissen en ernstige eetstoornissen. Ook als uw klachten regelmatig tot een crisis leiden waarbij onmiddellijk zorg nodig is kunt u beter bij een grotere organisatie behandeld worden. Neem contact met mij op als u wilt overleggen over een eventuele verwijzing.

Eenmalig consult

 • Ondanks intensieve behandeling door de POH-GGZ neemt de angst van mevrouw X toe. Is er meer diagnostiek nodig?
 • Meneer Y wil andere antidepressiva maar ik twijfel. Wat is je advies?
Bij vragen zoals de bovenstaande kunnen huisartsen consultatie overwegen. Patiënten worden dan binnen 3 weken eenmalig (online of fysiek) gezien voor een diagnostisch- , behandel- of medicatieadvies dat de huisarts binnen een week na het consult ontvangt. De behandeling wordt niet overgenomen. Ik bied dergelijke consulten aan in samenwerking met Transparant-Next in Leiden, een landelijk werkende organisatie die andere collega’s inschakelt als de vraag te groot wordt om snel te kunnen reageren (https://www.transparant-next.nl/consultatie). De kosten voor het consult (per patiënt maximaal 1x/jaar) worden door de zorgverzekeraars vergoed en komen niet ten laste van het eigen risico van de patiënt. Voor meer informatie kunt u contact met mij of met Transparant-Next (071-3030800) opnemen. Aanmelden van een patiënt gaat via Transparant-Next (telefonisch of via ZorgDomein).

Wie ik ben

Jolien Tuijl
Ik ben psychiater sinds 1997. Tot ik in 2016 een eigen praktijk begon, was ik werkzaam in de ziekenhuispsychiatrie en ouderenpsychiatrie. De combinatie van lichamelijke en psychische klachten en oorzaken vind ik erg boeiend.

Contact

Ik houd spreekuur in huisartsenpraktijk Kop van 't Eiland in Ouddorp.
Adres: Dorpstienden 3A, 3253 AS Ouddorp
E-mail: info@jolientuijl.nl
Telefoon: 06 53220225
Ik ben niet altijd in de gelegenheid om de telefoon direct te beantwoorden. Vermeld in uw voicemail a.u.b. het nummer waarop ik u kan terugbellen.

Praktische informatie

 • Eerste afspraak

  Informatie over wachttijden of een eventuele aanmeldstop vindt u hier . Voor overleg of aanmelden kunt u mij bellen of mailen. Bij de eerste afspraak moet u een legitimatiebewijs laten zien. Het is altijd mogelijk om u bij uw afspraken te laten vergezellen door een naaste. Neem als u medicijnen gebruikt een recent overzicht van de apotheek mee.
 • Kosten

  De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekering op voorwaarde dat uw huisarts u heeft verwezen voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (sGGZ).
  Meer informatie over vergoedingen vindt u hier.
 • Bedrijfsinformatie

  KvK63910799
  AGB3095391
  BIG arts (psychiater)49024367201
  BIG psychotherapeut19024367216
  Kwaliteitsstatuut
  Privacystatement
 • Beroepsgeheim

  Alles wat u met mij in mijn functie als psychiater bespreekt valt onder het medisch beroepsgeheim. Zonder uw toestemming kan ik daarover geen mededelingen doen aan derden. Na het onderzoek breng ik verslag uit aan de verwijzer, meestal uw huisarts. Als u daar bezwaar tegen heeft moet u dit voor afronding van de onderzoeksfase aan mij melden. Zelf hebt u altijd recht op inzage in uw dossier.
 • Afzeggen

  Als u een afspraak minder dan twee werkdagen van te voren afzegt of niet verschijnt wordt 75 euro in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Klachten

  Het kan voorkomen dat er in de behandeling iets niet naar tevredenheid loopt. Bespreek dat zo snel mogelijk met mij. Als we er samen niet uitkomen kunt u zich wenden tot de klachtencommissie waarbij ik ben aangesloten. De contactgegevens van de commissie kunt u bij mij opvragen.
 • Spoed

  Bij dringende vragen buiten kantooruren of crisissituaties kunt u contact opnemen met uw huisarts, die u zo nodig kan verwijzen naar de GGZ-crisisdienst.
 • Waarneming

  Wanneer ik niet beschikbaar ben door ziekte of vakantie en dringend overleg noodzakelijk is, kan contact opgenomen worden met mijn collega J. van der Jagt, psychiater, Kruidentuin 5G 2991 RK Barendrecht, info@praktijkvanderjagt.nl, 06 21474064.